Obvestilo fizičnim in pravnim osebam glede odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2020

16.04.2020