Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Irena Vodušek
  • Klementina Veršnik
  • Danilo Firšt