»Ureditev avtobusnega postajališča »Šmiklavž« in pločnika na območju državne ceste R1-255, odsek 1085 Črnivec – Radmirje, od km 5+530 do km 6+540«

Direkcija RS za infrastrukturo
V teku
Šmiklavž 4