Obrazec pritožbe na Odločbo o odmeri NUSZ

Oddaja obrazca
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA