Občinska volilna komisija mandat 2020-2024

Člani
  • predsednica, Mateja Oblak
  • namestnik predsednice, Davorin Tkalčič
  • članica, Zvonka Zakrajšek
  • namestnica članice, Polona Krutil
  • članica, Petra Krajnc
  • namestnik članice, Luka Miklavc
  • članica, Špela Bitenc
  • namestnica članice, Nuša Kaker