Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Jelka Grudnik
  • Peter Neuholt, PP Mozirje
  • Gregor Golob
  • Marjan Presečnik
  • Dominik Pečnik