Kašna planina, 1435 m.n.v.

Gore in hribi, Naravne znamenitosti
3342 Gornji Grad