Cerkev Marije Zvezde

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
Tirosek 52a, 3342 Gornji Grad