Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za solastniški del stavbe 942-51-4, k.o. 942 Gornji Grad, Attemsov trg 15

22. 3. 2021
22.03.2021
Namere, odločbe, pobude
12.04.2021 do 15:00