Za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občine prebivališča je potrebna tudi izjava

27.10.2020