Od torka dalje omejitev gibanja na občine

26.10.2020