Sklep župana o delu vrtca v Gornjem Gradu v zmanjšanem obsegu od ponedeljka, 26.10.2020 dalje

15.01.2021