Rok za oddajo zbirnih vlog je 15. junij in ne več 6. maj 2020, nadomestilo zaradi izpada dohodka

4. 5. 2020