Podaljšanje veljavnosti vozniških in prometnih dovoljenj, sprostitev prepovedi opravljanja tehničnih pregledov

22. 4. 2020