Izvajanje univerzalne poštne storitve in vročanje pošiljk ter reklamnih sporočil v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

2. 4. 2020