Začasno zaprtje Deželne banke Slovenije v Gornjem Gradu

30. 3. 2020