19. Memorial Viktorju in Mateju v malem nogometu

19. 6. 2024
Šport
Športno društvo Nova Štifta
TIROSEK 50
Trajanje
Začetek: 28.06.2024
Zaključek: 29.06.2024