Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v lasti Občine Gornji Grad v najem

20. 3. 2024
20.03.2024
Javni razpisi in javni natečaji
12.04.2024 do 00:00
352-4/2024-5
20.03.2024
Erika Podbrežnik
038391850