Odstranitev ekološkega otoka pri Čistilni napravi Gornji Grad

21. 2. 2024