Obvestilo za kmetijska gospodarstva - začetek popisa škode na kmetijskih pridelkih po poplavah v avgustu 2023

19. 10. 2023