E-oskrba upravičencem brezplačno na voljo do 30. junija 2025

5. 10. 2023