Izvajanje vrednotenja dela LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

21. 9. 2023