ODSTRANITEV POPOLNE ZAPORE LOKALNE CESTE LC107011 Sluga – Nova Štifta – Črnevska Rida

21. 12. 2022