Ljubljanski škofje so bili pomembni za Gornji Grad, prav tako Anton Jamnik

20. 10. 2022