7. dopisna seja

Seja je potekala dne 16.08.2022 ob 07.00