DELNA ZAPORA NEKATERIH ODSEKOV CEST: ČERNIVEC - RADMIRJE in NAZARJE - GORNJI GRAD

29. 7. 2022