Vabilo na javno razgrnitev in javno obravnavo območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Nazarje

27. 7. 2022