Odgovor DRSI na zahtevo za umestitev elementov za umirjanje prometa na regionalni cesti R1 - 255, odsek 1085, Črnivec - Radmirje, v Šmiklavžu

30. 8. 2021