Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - socialna pomoč

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije