Obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi javne prireditve oziroma shoda

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov