Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata / kmetije v podaljšanem obratovalnem času

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka