Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom

Oddaj vlogo

Da