Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije