Trenutno veljavni ukrepi, ki veljajo do 23. decembra in ukrepi, ki bodo veljali med prazniki

21. 12. 2020