Okrožnica MIZŠ glede zagotavljanja toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih razmer organizirano izobraževanje na daljavo

6. 11. 2020