Za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občine prebivališča je potrebna tudi izjava

27. 10. 2020