Navodila ARSKTRP za izvajanje kontrol na kraju samem v času povečane potrebe izvajanja varnostnih ukrepov zaradi možnosti okužbe s COVID-19

25. 5. 2020