Z novim odlokom so dopuščene nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja

17. 4. 2020