Podaljšanje veljavnosti vozniških in prometnih dovoljenj, sprostitev prepovedi opravljanja tehničnih pregledov

22.04.2020