Ukrepi v zvezi z dodeljevanjem pomoči po prvem "protikorona" zakonu, ki so v pristojnosti MDDSZ

6. 4. 2020