Od polnoči prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

30. 3. 2020