Obvestilo Upravne enote Mozirje o opravljanju zgolj nujnih upravnih storitev

16. 3. 2020