Prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

16. 3. 2020