Bron Frančka Gorazda Tirška na svetovnem prvenstvu in dosežena kvota za paraolimpijske igre

7. 11. 2019