Prostovoljci projekta Starejši za starejše Savinjske pokrajine so iz Gornjega Grada odšli polni lepih vtisov

7. 11. 2019