Izmenjevalnica v Zavodu Stanislava bo postala spomladanske in jesenska stalnica

7. 11. 2019