Podeljeno Kocbekovo priznanje in nagrade za prejeta državna priznanja

13. 7. 2017