Zamenjava vodstva, predsednik Bele, poveljnik Černevšek

6. 4. 2018