Pestra pomlad v gornjegrajskem centru starejših

6. 5. 2019