Stanovalci Deosa gostje na kulturni prireditvi OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad

13. 5. 2019